2016

Plantera BV is een onderneming in veredeling, productie en verkoop van pootaardappelen en pootaardappelrassen. Plantera focust zich hoofdzakelijk op de tafelaardappelmarkt, met Europa als belangrijk speerpunt. Plantera is opgericht op 1 juli 2014 met als startpunt de vertegenwoordiging van de tafelaardappelrassen van KWS Potato BV.
KWS Potato BV heeft afgelopen zomer haar totale pakket commerciële rassen verkocht aan Stet Holland BV te Emmeloord.

Overdracht
Met de verkoop van het totale commerciële rassenpakket van KWS Potato aan Stet Holland heeft Plantera de kans gekregen van KWS Potato en Stet Holland  om de rassen die zij vertegenwoordigt in eigen beheer te krijgen.
De formele transactie heeft plaatsgevonden begin december 2016, maar zal geeffectueerd worden eind december 2016, zodat Plantera in 2017 als onafhankelijk handelshuis verder kan gaan met eigen rassen. Plantera waardeert de wijze waarop KWS Potato en Stet Holland haar die gelegenheid hebben geboden. Plantera BV heeft haar rassen ondergebracht in Plantera Seed BV.
De meest in het oog springende rassen zijn: INOVA (vroege vastkokende tafelaardappel), VITABELLA (biologisch vroeg tafelaardappelras) en LUCERA (ras voor de convenience markt)
Naast deze rassen beschikt Plantera ondertussen ook over enkele rassen in opkomst buiten het segment van de tafelaardappel. Rassen voor de verwerkende industrie (TITANIUM) en ten behoeve van de export (MONDEO).

Terugkijkend
Plantera  heeft in het eerste jaar van haar bestaan een moeilijke start gekend vanwege de moeizame tafelmarkt. Het introduceren van rassen met name in dit segment wordt gesterkt door het afzetten van eindproduct (consumptieaardappelen) naar verpakkers en supermarkten. Plantera heeft zich daar de afgelopen paar jaar sterk voor gemaakt. De herintroductie van INOVA in de tafel aardappelmarkt en de introductie van VITABELLA in de biologische markt zijn hierin succesvol geweest.
Plantera zet op dit moment ongeveer 6.500 ton pootgoed en 6.500 ton consumptieaardappelen om, waarvan ongeveer 20% een biologische achtergrond heeft.
Plantera werkt met ongeveer 45 pootgoedtelers intensief samen. Daarnaast werkt zij op basis van dagprijsovereenkomsten samen met telers van (biologische) consumptie aardappelen.
De organisatie van Plantera bestaat uit 4 fte.