2016

Plantera heeft dit seizoen al vroeg haar eindprijs van de pool kunnen berekenen. Op 31 mei 2016 zijn de definitieve eindprijzen aan de pooltelers bekend gemaakt. De afrekeningen zijn dezelfde dag ook verzorgd.

De gemiddelde uitbetaling over de pool kwam uit op ruim €10.656,=/hectare. Dit bedrag komt tot stand door het optellen van de aardappelwaarde en de betaalde vergoedingen minus de royalty en het achtergehouden eigen gebruik.

De rassen die Plantera in haar pool voert zijn de tafelaardappelen Inova, Lucera, Vitabella en de vrije rassen Charlotte en Nicola. Voor oogst 2016 zal de omvang van deze rassen in poolverband een lichte stijging laten zien. Het rassenpakket van Plantera wordt uitgebreid met het eerste exportras Mondeo.